Олена Франчук

Використання медіаосвітніх технологій в учбовому закладі, як один з ефективних шляхів соціологізації учнів.

 Безумовно, медіаосвітні технології це один з шляхів досягнення бажаного позитивного результату в навчанні та вихованні учнів.  Це один з ефективних шляхів розвитку критичного мислення, формування вмінь та навичок орієнтуватись в різноманітному і суперечливому інформаційному потоці. У зв‘язку з цим проблема інтеграції предметів гуманітарного циклу і медіаосвіти продиктована самим життям і є дуже актуальною.

Інтеграція медіаосвіти в ті чи інші шкільні дисципліни полягає в тому, щоб знаходити якомога більше точок дотику навчальної інформації кожної освітньої галузі та інформаційних потоків, з якими зіштовхується учень поза школою.

Особливістю змісту медіаосвіти, інтегрованої в різні шкільні дисципліни, є те, що фактологічна основа того чи іншого навчального предмета одночасно є фактологічною основою медіаосвіти. Зміст медіаосвіти входить у контекст змісту тих чи інших навчальних дисциплін, на основі тематичних, інструментальних, історико-логічних, фактологічних та інших взаємозв’язків.

На уроці учні повинні були вирішувати такі медіаосвітні завдання :

-         вміти знаходити потрібну інформацію в тексті;

-         порівнювати різні точки зору на цю інформацію;

-         виявляти позицію автора, висловлену приховано або в підтексті;

-         поглибити поняття про загальнолюдські проблеми та їхній зв’язок з нашою сучасністю;

-         виробляти вміння формулювати власну точку зору та обґрунтовувати її в ході дискусії;

-         формувати не лише вміння обстоювати свою думку, а й уміння займати активну громадянську позицію, тобто переконано використовувати своє знання в безпосередній індивідуальній практиці.

Започаткування видань в школі у вигляді: газет, он-лайнових журналів, радіо та TV передач дасть змогу винести здобуте на уроках на ширший загал. Створюється середовище для обговорення проблем, досягнень, загальнолюдських цінностей. Виникає можливість створення позитивного прикладу, „героя дня”. Спрацьовують особливості підліткової психології – прагнення до самоствердження, бажання успіху як мотиваційний рушійний момент для  участі в такій діяльності. Безумовно не всі вміють викласти на папері свої думки. Для цього можуть бути різні шляхи самореалізації в Медіа Центрі: технік обладнання, редактор тексту, фотокореспондент та інше. Але всіх об’єднує одна справа, відповідальність за справу, результативність діяльності.

Проблеми школи та її досягнення можуть стати темою публікацій місцевих газет (добре, якщо існує молодіжне видання не такі, як існуючі тепер комерційні „Екстрім”, та інші).

Внутрішні видання мають бути зорієнтовані на вікові особливості учнів:

-         молодший шкільний вік (газета „Першокласник”, що випускається за допомогою   батьків, старших учнів);

-         середня школа (основною метою і темою може бути розвінчування попси, сленгу, ідей кримінальної культури, насильства, відстоювання прав дітей в суспільстві та сім’ї);

-         старша школа ( орієнтири у виборі майбутньої професії адаптивність до нового середовища після закінчення школи);

Безперечно одне: ця ідея може стати дієвою силою соціалізації молоді тільки у тій

школі, де вона не буде заформалізована. Там, де технології медіаосвіти є реальністю

кожного навчального дня. Вчителі мають бути навчені працювати не тільки з підручником, але й з додатковими джерелами і бути зацікавленими мати інтелектуально розвинутих учнів, здатних визначати власну позицію та аргументовано її відстоювати. Останнє має стати темою нашого майбутнього проекту тому участь у вашій конференціі є вкрай важливою для мене.

Olena Franchuk